Drugie sprawozdanie z postępów w zakresie cyfrowego euro

EBC opublikował drugie sprawozdanie z postępów w zakresie badań nad Cyfrowym Euro. W sprawozdaniu przedstawiono rozwój sytuacji od czasu opublikowania pierwszego sprawozdania z postępów we wrześniu 2022 r. W sprawozdaniu wyszczególniono drugi zestaw opcji projektowych i dystrybucyjnych, które zostały niedawno zatwierdzone przez Radę Prezesów, oraz opisano role Eurosystemu i nadzorowanych pośredników w ekosystemie Cyfrowego Euro, tj:

  1. Rolę pośredników, odpowiedzialnych za przyjmowanie na pokład użytkowników końcowych, kontrole w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz usługi skierowane do konsumentów, takie jak rozwiązania w zakresie inicjowania płatności;
  2. model rozliczeniowy, który określa, kto będzie rozliczał transakcje online lub offline
  3. sposób, w jaki odbywać się będzie finansowanie i defundacja, aby umożliwić użytkownikom zamianę gotówki i pieniędzy z rachunku bankowego na Cyfrowe Euro
  4. model dystrybucji.

Raport dostępny jest pod linkiem.

Więcej

EBC

Debata dotycząca Cyfrowego Euro

Kolejny raz członek Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (EBC) – Fabio Panetta – poinformował o zaawansowaniu prac nad Cyfrowym Euro. Tym razem przygotowana została prezentacja w