Cyfrowe Euro

Projekt Polskiego Instytutu Myśli Gospodarczej

Czym jest Cyfrowa Waluta Krajowa?

Od dłuższego czasu banki centralne na świecie rozważają lub wprowadziły już własną cyfrową walutę (ang. central digital bank currency). Pierwszą był Sand Dollar na Bahamach, który funkcjonuje od 2020 r., lecz najczęściej używany na świecie jest Cyfrowy Juan. Taka waluta może przybrać postać „hurtową” (ang wholesale) lub „detaliczną” (ang. retail). Wprowadzenie waluty cyfrowej banku centralnego bierze również pod uwagę Europejski Bank Centralny.

Czym ma być Cyfrowe Euro?

EBC definiuje Cyfrowe Euro jako „obciążenie banku centralnego za płatności detaliczne czynione przez obywateli i przedsiębiorców w strefie euro”. Innymi słowy chodzi o cyfrowy system płatności i transakcji, który ma takie same właściwości jak gotówka, ale w formacie cyfrowym. Wszystko zaczęło się pod koniec 2021 r. kiedy to EBC ogłosił, że....

Kiedy Cyfrowe Euro może zacząć funkcjonować?

Według Prezesa EBC całkowite wdrożenie Cyfrowego Euro może zając 5 lat. Zanim jednak to nastąpi przez najbliższe miesiące będzie toczyła się dyskusja na temat tego jak ma wyglądać Cyfrowe Euro. Już jednak w trzecim kwartale 2023 r. w EBC zostanie podjęta decyzja co do kształtu Cyfrowego Euro!

Dzięki grantowi Fundacji Wolności Gospodarczej będziemy mogli Was informować na bieżąco, co się dzieje w sprawie Cyfrowego Euro. Dlatego też stworzyliśmy dla Was różne sekcje: Aktualności, Najczęściej Zadawane Pytania, a także Wydarzenia, które będziemy organizować, aby przybliżyć Wam Cyfrowe Euro. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy również do subskrybowania Newslettera, w którym będziemy dokonywali podsumowań co najważniejszego dzieje się w ramach Cyfrowego Euro.