Eurogrupa o Cyfrowym Euro

Stale zmierzamy w kierunku Cyfrowego Euro. W ubiegłym tygodniu w ramach Eurogrupy odbyła się dyskusja na temat postępów Cyfrowego Euro.

Podczas rozmów poruszono następujące kwestie:

  1. Cyfrowe euro powinno uzupełniać, a nie zastępować gotówkę, oraz powinno gwarantować dostęp do pieniądza banku centralnego dla użytkowników strefy euro w czasach zwiększonej cyfryzacji płatności.
  2. Aby odnieść sukces, cyfrowe euro powinno zapewnić i utrzymać zaufanie użytkowników, dla których prywatność jest kluczowym wymiarem i podstawowym prawem. Eurogrupa uznała jednocześnie, że projekt cyfrowego euro powinien być zgodny z innymi celami, takimi jak zapobieganie praniu pieniędzy, nielegalnemu finansowaniu, uchylaniu się od opodatkowania i zapewnianie przestrzegania sankcji.
  3. Cyfrowe euro powinno mieć na celu ochronę stabilności finansowej strefy euro. Potencjalne zagrożenia dla stabilności finansowej powinny zostać ograniczone, na przykład poprzez wprowadzenie limitów i ograniczeń w zakresie posiadania w projekcie cyfrowego euro, przy jednoczesnym zachowaniu jego atrakcyjności jako środka płatniczego.
  4. Priorytetem powinno być zapewnienie ogólnoeuropejskiego zasięgu cyfrowego euro, przy jednoczesnym pobudzeniu innowacji w sektorze finansowym i komplementarności z rozwiązaniami prywatnymi.
  5. Cyfrowe euro mogłoby być elementem składowym przyszłej architektury dla najnowocześniejszych rozwiązań płatniczych.
  6. Cyfrowe euro powinno w pierwszej kolejności skupić się na potrzebach i specyfice strefy euro. Istotną cechą cyfrowego euro powinna być interoperacyjność z innymi walutami cyfrowymi banków centralnych, w tym w zakresie transakcji międzywalutowych.

Komisja Europejska ma przedstawić propozycję legislacyjną w maju 2023 roku, a decyzja Eurogrupy spodziewana jest w III kwartale 2023 roku.

Więcej pod linkiem.

Więcej

EBC

Debata dotycząca Cyfrowego Euro

Kolejny raz członek Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (EBC) – Fabio Panetta – poinformował o zaawansowaniu prac nad Cyfrowym Euro. Tym razem przygotowana została prezentacja w