Debata dotycząca Cyfrowego Euro

Kolejny raz członek Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (EBC) – Fabio Panetta – poinformował o zaawansowaniu prac nad Cyfrowym Euro. Tym razem przygotowana została prezentacja w ramach której podkreślone zostały najważniejsze tematy będące przedmiotem obecnie debaty. Są to 1) ryzyka związane ze stabilnością rynku finansowego 2) schematy Cyfrowego Euro 3) model kompensacyjny w celu dystrybucji Cyfrowego Euro. Ten ostatni będzie obejmował nadzorowane podmioty, które będą odpowiednio wynagradzane. Koszty produkcji i emisji będą ponoszone przez Eurosystem.

Prezentacja dostępna jest tutaj: Digital euro – a work in progress (europa.eu)  

Więcej

EBC

Debata dotycząca Cyfrowego Euro

Kolejny raz członek Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (EBC) – Fabio Panetta – poinformował o zaawansowaniu prac nad Cyfrowym Euro. Tym razem przygotowana została prezentacja w