CBDC już wkrótce?

Zainteresowanie CBDC wzrosło w odpowiedzi na zmiany w płatnościach, finansach i technologii, a także zakłócenia spowodowane przez Covid-19. Badanie banków centralnych przeprowadzone przez BIS w 2021 r. wykazało, że 86% aktywnie bada potencjał CBDC, 60% eksperymentuje z tą technologią, a 14% wdraża projekty pilotażowe.

W uproszczeniu, cyfrowa waluta banku centralnego (CBDC) byłaby cyfrowym banknotem. Mogłaby być używana przez osoby fizyczne do płacenia firmom, sklepom lub sobie nawzajem („detaliczna CBDC”), lub między instytucjami finansowymi do rozliczania transakcji na rynkach finansowych („hurtowa CBDC”).

Banki centralne badają, czy CBDC mogłyby pomóc im w osiągnięciu celów związanych z dobrem publicznym, takich jak ochrona zaufania publicznego do pieniądza, utrzymanie stabilności cen oraz zapewnienie bezpiecznych i odpornych systemów i infrastruktury płatniczej.

W przypadku powodzenia, CBDC mogłyby zapewnić, że w miarę przechodzenia gospodarek na system cyfrowy, ogół społeczeństwa zachowa dostęp do najbezpieczniejszej formy pieniądza – roszczenia wobec banku centralnego. Mogłoby to promować różnorodność opcji płatniczych, uczynić płatności transgraniczne szybszymi i tańszymi, zwiększyć integrację finansową i ewentualnie ułatwić transfery fiskalne w czasach kryzysu gospodarczego (takiego jak pandemia).

Raport dostępny jest pod linkiem.

Więcej

EBC

Debata dotycząca Cyfrowego Euro

Kolejny raz członek Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (EBC) – Fabio Panetta – poinformował o zaawansowaniu prac nad Cyfrowym Euro. Tym razem przygotowana została prezentacja w