Publiczne przesłuchanie w PE w sprawie cyfrowego euro

Rozmowy na temat cyfrowego euro posuwają się naprzód. Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego (ECON) regularnie organizuje spotkania z przedstawicielami Europejskiego Banku Centralnego. Odpowiedzialny za ten temat Fabio Panetta przedstawił ostatnio sprawozdanie z postępów w sprawie cyfrowego euro. W swoim wystąpieniu rzucił więcej światła na technologię wspierającą cyfrowe euro, ryzyko związane ze stabilnością finansową oraz interoperacyjność z innymi cyfrowymi walutami banków centralnych (CBDC). Nie zabrakło pytań od słuchaczy, gdyż projekt jest wciąż niejasny w różnych obszarach.

Wysłuchanie było filmowane i jest dostępne pod linkiem.

Więcej

EBC

Debata dotycząca Cyfrowego Euro

Kolejny raz członek Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (EBC) – Fabio Panetta – poinformował o zaawansowaniu prac nad Cyfrowym Euro. Tym razem przygotowana została prezentacja w