O projekcie

Przyjęcie waluty Euro w Polsce jest obowiązkiem Polski przyjętym w traktatach akcesyjnych. Zmiana technologiczna jaka dokonała się jednak w ostatnich dekadach, w tym wprowadzeniem „prywatnych” zdigitalizowanych walut spowodował reakcję banków centralnych, które rozważają wprowadzenie własnej ich wersji. To dyskusja, która nie ogranicza się tylko do rozliczeń międzybankowych, lecz dotyczy wprowadzenia technologii blockchain do emisji waluty krajowej jak i też roli banku centralnego w jej dystrybucji wśród konsumentów. W Polsce NBP promuje gotówkę i jednocześnie wyklucza (wniosek oparty o wypowiedzi NBP) możliwość wprowadzenia CBDC. Jednakże brak aktywnego uczestnictwa Polski może doprowadzić do zapóźnienia technologicznego, a także w skrajnym przypadku może opóźnić wprowadzenie Euro w Polsce.

Dlatego też niezbędne jest zdaniem PIMG zainicjowanie debaty w Polsce co do potrzeby posiadania Zdigitalizowanego Euro. Zrozumienie tego zabezpieczyłoby zaufanie Polaków do tego, że „jedno euro to jedno euro”. CBDC, w tym Zdigializowane Euro, określana jest przez wielu naukowców jako naturalna konsekwencja rozwoju waluty, lecz w Polsce temat ten jest kompletnie niedostrzeżony i niepodjęty w debacie publicznej i naukowej.