Czy DeFi jest niebezpieczne?

Rada Stabilności Finansowej (FSB) opublikowała raport, który bada ryzyko stabilności finansowej zdecentralizowanych finansów (DeFi). Raport analizuje system zdecentralizowanych finansów, identyfikuje słabości związane ze zdecentralizowanymi finansami i nakreśla pracę, którą należy wykonać, aby rozwiązać te słabości.
Raport podkreśla, że w ramach ekosystemu kryptowalut, (DeFi) pojawiły się jako szybko rozwijający się segment.

Zdecentralizowane finanse to termin parasolowy powszechnie stosowany do opisania różnych usług na rynkach kryptowalut, które mają na celu powielenie niektórych funkcji tradycyjnego systemu finansowego (TradFi), przy jednoczesnym pozornym odłączeniu ich świadczenia i zdecentralizowaniu zarządzania nimi. Raport ten, który został dostarczony na lutowe spotkanie ministrów finansów i prezesów banków centralnych G20, stwierdza, że zdecentralizowane finanse nie różnią się znacząco od tradycyjnych finansów pod względem funkcji, które wykonują, ani pod względem podatności na zagrożenia, na które są narażone; jednak procesy świadczenia takich usług są w wielu przypadkach nowe.

Te słabe punkty związane z finansami zdecentralizowanymi obejmują niestabilność operacyjną, niedopasowanie płynności i terminów zapadalności, dźwignię finansową i wzajemne powiązania. Raport podkreśla, że zakres, w jakim te słabości mogą prowadzić do problemów ze stabilnością finansową, zależy w dużej mierze od wzajemnych powiązań i kanałów transmisji pomiędzy zdecentralizowanymi finansami, tradycyjnymi finansami i gospodarką realną. Te wzajemne powiązania były dotychczas ograniczone, na co wskazuje umiarkowany wpływ zawirowań na rynku kryptowalut z maja/czerwca 2022 r. oraz upadku FTX w listopadzie 2022 r. na finanse tradycyjne.

Raport dostępny jest pod linkiem.

Więcej

EBC

Debata dotycząca Cyfrowego Euro

Kolejny raz członek Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (EBC) – Fabio Panetta – poinformował o zaawansowaniu prac nad Cyfrowym Euro. Tym razem przygotowana została prezentacja w